Trout

Ørred

Ørreden stammer oprindeligt fra Nordøstasien og Nordamerikas vestkyst, og er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark. Den opdrættes i dambrug og er derfor i sæson året rundt.

Kaldes også forel.