Taskekrabbe

Taskekrabben findes kun i Nordvesteuropa, hvor den holder til i de kystnære områder. Den lever af muslinger og bunddyr. Taskekrabber har for danske fiskere traditionelt været bifangst, mens de i andre lande er en vigtig del af madkulturen. Derfor eksporteres de fleste fanget i danske farvande. Sæsonen løber ad to omgange; dvs. over sommeren og igen fra september og frem til nytår.