Sild

Silden er en sølvskinnende stimefisk og med kroppen dækket af store skæl. Den lever i stimer ned til 250 meters dybde og er udbredt i hele den nordlige del af Atlanten, Nørsøen og i den indre Østersø. Sæsonen løber året rundt, men spisekvaliteten svinger meget. Silden er fedest og har mest smag om efteråret.