Havbars

Havbarsen er en stimefisk, som lever i den østlige del af Atlanterhavet, Middelhavet og Sortehavet.

Vores havbars stammer fra Middelhavet.